TANDBLEKNING

VAD ÄR DET SOM BLEKER TÄNDER?
Det som bleker bort missfärgningarna i tandens emalj är en oxidations reduktions reaktion som spjälkar upp långa färgade molekyler till mindre färglösa. Dessa molekyler bryts i sin tur ner till koldioxid och vatten. Väteperoxid eller annat oxiderande ämne frigör ”ensamma” syreatomer så kallade fria radikaler. Dessa “söker upp” organiska molekyler och bryter ner dem.

HUR KOMMER DET SIG ATT EMALJEN INTE PÅVERKAS AV VISSA TYPER AV TANDBLEKNING MEN GÖR DET AV ANDRA?
För att förstå varför det är så bör man veta lite om tandens uppbyggnad. Emaljen består till största delen av oorganiskt material. Ca 96%. I de allra flesta fall är resterande ca 4% vatten och organiska missfärgningar. Tandblekning som använder sig av oxidationsmetoden skadar inte emaljen då de fria syreradikalerna endast påverkar organiskt material och därmed lämnar emaljen opåverkad. Detta är teori i de flesta fall. Många preparat har basiska alternativt sura PH-värden vilket gör att de istället fräter på tändernas emalj. I vissa fall kan det förekomma tillsatser i tandblekningsgel som ytterligare ”luckrar upp” emaljen. Tillsatser såsom fosforsyra skadar tändernas emalj eftersom den fräter bort en bit av emaljen. En av anledningarna till varför vissa tillverkare vill ha sura eller basiska tandblekningspreparat är att det är enklare att producera fungerande preparat då etsningen på emaljen bidrar till ökade blekningseffekt på bekostnad av emaljen. En annan orsak kan vara risken för patentintrång vid försäljning av PH-neutrala preparat i vissa världsdelar. Var alltid noggrann med att undersöka vilket PH-värde tandblekningspreparaten som ni skall använda har. Detta gäller även i de fall ni planerar att köpa tandblekningspreparat från tandläkaren. PH-värdet skall vara 7 för att preparatet inte skall vara frätande och därmed skadligt för emaljen.

VAD ÄR VÄTEPEROXID?
Väteperoxid, tidigare även kallat vätesuperoxid och även salufört i Sverige under varumärket Oxygenol, är en kemisk förening med formeln H2O2. (källa; Wikipedia) Väteperoxid används som blekmedel inom industrin eller för t.ex. tandblekning. Väteperoxid finns i olika styrkor för olika användningsområden en 3% lösning kan användas för sårtvätt till tandblekning används 6% upp till 35% lösning. Väteperoxid har en snabbare utsöndring av fria syreradikaler än t.ex. karbamidperoxid och används därför i dagblekning- och klinikblekningspreparat.

KAN MAN BLEKA TÄNDERNA OM MAN HAR ETT TANDSMYCKE? VAD HÄNDER DÅ?
Ja, man kan bleka tänderna om man har ett tandsmycke. Tandsmycken består av oorganiskt material och påverkas inte av tandblekning. Håll i tankarna att blekmedlet inte kan bleka tänderna bakom tandsmycken vilket kan leda till att tanden är lite missfärgad bakom tandsmycket den dag man väljer att ta bort det.

KAN MAN BLEKA TÄNDERNA OM MAN HAR EN FYLLNING? VAD HÄNDER MED FYLLNINGEN?
Ja, man kan bleka tänderna när man har fyllningar. Fyllningen består av oorganiskt composit-material och påverkas inte av tandblekningen. Tänk även på att fyllningen inte påverkas färgmässigt av tandblekningen och kan därför framträda som gulare när resten av tanden bleks. Ytliga organiska missfärgningar som fastnat på en fyllning kan blekas bort under en tandblekning vilket medför att en fyllning också kan bli något ljusare efter en blekning. Räkna ändå för säkerhets skull med att ni eventuellt kommer att få byta t.ex. en väldigt synlig fyllning på en framtand.

KAN VERKLIGEN ALLA FÅ VITARE TÄNDER?
De allra flesta kan få avsevärt vitare tänder av tandblekning! Ca 15-20% av befolkningen är av olika skäl svårblekta! Exempel på svåra missfärgningar kan vara mycket mörkt missfärgade tänder, tjocka tänder, grå missfärgningar, genomskinlighet, fluoros, läkemedelsmissfärgningar, röda pigment i tänderna, mm. I dessa fall kan det behövas längre tids blekning för att uppnå önskat resultat. Det finns ett fåtal personer som inte får något resultat alls. Trots att det är mycket ovanligt så förekommer det i sällsynta fall. Dessa har oftast missfärgningar som inte är organiska och påverkas därför inte alls av tandblekning.

BLODSMITTA (HIV, HEPATIT)

För din egen såväl som samtliga dina kunders säkerhet måste blodsmitta tas på allvar ur hygiensynpunkt. En bra tumregel är att behandla alla kunder som om de bar på blodsmitta, för att säkerställa en hög standard för hantering och hygien. Det finns alltid en risk att ev. blodsmitta är okänd för kunden själv, eller att kunden inte berättar om det.


KRONOR/BROAR ELLER TITANIMPLANTAT

Tandblekningsbehandling kan inte bleka/påverka porslinsfasader, kronor eller andra artificiella implantat.


ROTFYLLDA TÄNDER

Rotfyllda eller icke-vitala tänder kan blekas, men de är i många fall mer svårblekta än friska tänder. I vissa fall kan märkbara resultat utebli, i andra blir resultatet tillfredsställande.

VÄRK, ILNINGAR ELLER ISNINGAR
Huruvida man har känsliga tänder eller inte är väldigt individuellt och orsakerna kan variera. Det är viktigt att informera om att ilningar kan uppstå under och upp till 24 timmar efter behandling. Sannolikheten att ilningar uppstår i samband med tandblekning är större för personer som redan upplever att de har känsliga tänder.

GRAVID ELLER AMMAR
Det är allmän branschpraxis att inte bleka tänderna på någon som är gravid eller ammar. Anledningen är att det inte finns tillräckligt med studier som visar att det är helt säkert. Emellertid finns det inget som tyder på att det skulle vara skadligt heller, men det är inte värt att chansa. Även om det i teorin är ytterst osannolikt att tandblekning skulle ha någon inverkan är det i praktiken inte värt risken att bli beskylld för att ha orsakat komplikationer. Avvakta därför med tandblekningen till dess att kunden har slutat amma. Det går bra att använda Brilliant Smiles munvårdsprodukter under tiden om man vill.

TOBAK
Tobak är kraftigt missfärgande och som rökare så har man generellt mer missfärgade tänder än andra. Tobak kan agera som klister på tänderna, vilket gör att andra missfärgningar fastnar lättare också. Efter en tandblekningsbehandling kan därför rökning medföra att resultatet varar kortare än i andra fall. För att bibehålla resultatet så länge som möjligt rekommenderar vi att man använder Brilliant Smiles munvårdsserie varje dag, i synnerhet om man snusar eller röker.

ALKOHOL
Vid tandblekning används väteperoxidgel för att bleka bort missfärgningarna i tanden. Den lilla mängd blekningsgel som man eventuellt kan få sig i samband med behandling är helt ofarlig, men i kombination med alkohol kan en reaktion uppstå i magen. Därför är det viktigt att man inte intagit alkohol de senaste 24 timmarna.

TANDSTÄLLNING/SMYCKE
Om man har eller har haft tandställning eller tandsmycke kan det finnas limrester kvar på tanden som påverkar blekningens slutresultat. Blekningsgélen kan inte tränga igenom limlagret, vilket kan ge ett fläckigt slutresultat.

DITT SENASTE TANDKÄKAR-BESÖK
För att genomgå en tandblekning så rekommenderar vi att du har genomgått en tandläkarundersökning inom de senaste 3 månaderna. Detta för att kunna utesluta att du är fri ifrån karies som annars kan orsaka obehag under behandling, samt att eventuell tandsten är borttagen eftersom blekningen inte kan tränga igenom eller bleka bakom den.

LÄPPUTFYLLNAD
Om man nyligen genomgått en läpputfyllnadsbehandling finns risken att materialet inte har satt sig ordentligt. Att placera in en munhållare i munnen kan då orsaka att läppformen blir förändrad. Olika typer av injektionsmaterial kan ta olika lång tid att stabiliseras, som tumregel måste man vänta minst 2 veckor, men helst 3-4 veckor, för att vara på säkra sidan.